Ana Sayfa
Genel Bilgiler
Birim Hakkında

Ağ ve Sistem Yönetimi Şube Müdürlüğü

Sistem Yönetimi Şube Müdürlüğü (2008-2017)

Ağ ve Sistem Yönetimi Şube Müdürlüğü 2008 yılında Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında yapılan yeni düzenleme gereği, İnternet Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Arge Şube Müdürlüğü Sistem Yönetimi servisinin birleşmesiyle meydana gelmiştir. Üniversitemizde 1996 yılında X-25 hattı ile 28.800 Kbps hızında bir bilgisayardan verilmeye başlanan İnternet hizmeti, günümüzde 1200Mbit çıkış hızında metro ethernet ile verilmektedir.

Üniversitemiz bugün itibariyle kampus alanında ve 17 adet yan kampüsümüzde 638 adet AP ile kablosuz internet hizmeti verilmektedir. Kablosuz internet hizmetimiz kullanıcılarımız güvenliği için 802.1x protokolü kullanılarak verilmektedir.

Üniversitemizde 2005 yılından itibaren IP telefon altyapısına geçilmiştir. Bu kapsamda 2010 yılı Mart ayı itibariyle 1700 Adet telefon ile bu hizmet verilmektedir.

Malzeme alımı ve iş yapılırken, kaliteli ve sağlıklı bir ağ oluşturmak için dünyaca kabul edilmiş olan standartlara uygun olarak hareket edilmektedir. Tüm fiberoptik ve utp kablolar ve diğer cihazlar bu standartlara uygun kullanılmaktadır. Açıktan yapılan kablolama işlemlerinin tamamı kanal içerisinden geçirilmek suretiyle tüm yerleşke içerisinde çıkan kablo arızalanması durumu neredeyse sıfıra indirgenmiştir.

Şube Müdürlüğüne ait iş takibinin düzenli olabilmesi için web üzerinden de iş talebi imkânı sunan İş Takip Yazılımı kullanılmaktadır. Böylece, etkin işlerin durumu web üzerinden gözlenebilmekte ve şahsen müracaata ya da evrak doldurmaya gerek kalmadan web üzerinden de iş talebi yapılabilmektedir.

Ağ ve sistem işlemleri ile ilgili dokümantasyon çalışması da ciddi bir şekilde sürdürülmektedir. Üniversitenin tüm ağ ve sistem yapısı ile ilgili şematik çizimler, cihazların yapılandırma bilgileri ve gizli bilgiler ile ilgili sürekli olarak güncel dokümantasyon hazırlanmaktadır. Ağ üzerindeki aktif cihazlar ile ilgili kullanım istatistikleri, raporlar ve analizler de düzenli olarak yapılmakta, böylece ağ üzerindeki sıkıntılı noktaların tespiti kolaylaşmaktadır.


Sunulan Hizmetler

Ağ Erişim Hizmetleri
Güvenlik sorunları ve izinleri, merkez ve yan yerleşkelerin bağlantı işlemleri.

Ağ Kurulumu
Sürekli büyümekte olan yapıda, talepler doğrultusunda, standartlara uygun olarak yeni ağlar eklenmesi.

Ağ Sorunları ve Onarımı
Ağ ile ilgili teknik destek hizmetleri.

IP Telefon İşleri
Ip telefonların ve ata cihazlarının konfigürasyonu yapılır. Çıkan sorunlarda kullanıcıya destek verilir.

Kablosuz İnternet
AP konfigürasyonu yapılır. Sistemin sürekli çalışması sağlanır.

Sunucular
Üniversitemiz sistem odasında bulunan tüm sunucuları ve sunucuların üzerinde çalışan servislerini yönetmek,

Yedekleme
Yedekleme politikası gereği sunucuların yedeklemelerini yapmak,

Alan Adı ve Web Alanı Hizmeti
Üniversitemiz birim-bölümlerine, sempozyum, kongre ve tüm idari, akademik personele alan adı ve web alanı hizmeti Bilgisayar Araştırma Uygulama Merkezi ile ortaklaşa verilmektedir.

Proxy Hizmeti
Üniversitemiz personeline kütüphane kaynaklarına kampus dışından da erişebilmeleri için Proxy hizmeti verilmektedir.